W ramach części indywidualnej konkursu autorzy najlepszych projektów ekotabliczek/ekoplakatów otrzymają następujące nagrody:

1. Za zajęcie I miejsca zwycięzca otrzymuje zestaw sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 700,00 zł,
2. Za zajęcie II miejsca zwycięzca otrzymuje zestaw sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 500,00 zł,
3. Za zajęcie III miejsca zwycięzca otrzymuje zestaw sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 350,00 zł

Mogą zostać również przyznane 3 wyróżnienia nagrodzone zestawem sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 200,00 zł.

W ramach części zespołowej konkursu zwycięskie zespoły otrzymają następujące nagrody:

 1. Za zajęcie I miejsca:
 • voucher o wartości 2000 zł, który może wykorzystać na dowolny, uzgodniony z Organizatorem cel, np. sfinansowanie wycieczki klasowej,
 • zestaw badawczy dla szkoły/nauczyciela wspierający prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych o wartości ok. 900,00 zł,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.
 1. Za zajęcie II miejsca:
 • voucher o wartości 1400 zł, który może wykorzystać na dowolny, uzgodniony z Organizatorem cel, np. sfinansowanie wycieczki klasowej,
 • zestaw badawczy dla szkoły/nauczyciela wspierający prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych o wartości ok. 750,00 zł,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.
 1. Za zajęcie III miejsca:
 • voucher o wartości 1000 zł, który może wykorzystać na dowolny, uzgodniony z Organizatorem cel, np. sfinansowanie wycieczki klasowej,
 • zestaw badawczy dla szkoły/nauczyciela wspierający prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych o wartości ok. 500,00 zł,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału i wysokości nagród. Wręczenie nagród zespołom nastąpi podczas wizyty przedstawicieli Organizatora oraz w siedzibie współorganizatora Konkursu lub w urzędzie gminy (w uzgodnionym terminie).

Organizator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Pomysłodawca konkursu
VIVENGE
Patronat
Urząg Gminy Łuków