Konkurs DZIECI NA TROPIE ŚMIECI – razem chronimy naszą przyrodę trwa od 26 lutego do 15 czerwca  2018 roku. Przedstawiamy harmonogram konkursu - co i kiedy jest zaplanowane:

 

26
lutego
2018
Rozpoczęcie rejestracji

Od 26 lutego do 12 marca 2018 r. można zgłaszać zespoły do udziału w konkursie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie konkursu.

01
marca
2018
Etap indywidualny - rozpoczęcie realizacji

Przygotowanie przez poszczególnych uczniów projektu tabliczki mówiącej o zakazie śmiecenia oraz konieczności dbania o przyrodę. 

12
marca
2018
Zakończenie rejestracji do konkursu
26
marca
2018
Etap indywidualny - termin nadsyłania prac

Zgłoszenie prac do konkursu indywidualnego odbywa się poprzez przekazanie ich do Organizatora do dnia 26 marca br. Organizator odbierze prace bezpośrednio ze szkoły, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mail z nauczycielem – opiekunem zespołu.

26
marca
2018
Lekcje wprowadzające do konkursu - rozpoczęcie realizacji

Zanim uczniowie ruszą w teren, nauczyciel/opiekun przeprowadzi z uczniami zajęcia tematyczne (na podstawie opracowanego przez Organizatora scenariusza). Będzie to lekcja wprowadzająca do konkursu, przygotowanie się do prowadzenia badań i obserwacji zaplanowanych w ramach konkursu.

16
kwietnia
2018
Etapu zespołowy (zajęcia terenowe) - rozpoczęcie realizacji

Udział dzieci i młodzieży w zajęciach terenowych prowadzonych przez nauczyciela przy udziale ekspertów Organizatora (badania i obserwacje przyrodnicze połączone ze zbiórką śmieci). Szkoły biorące udział w konkursie powinny zaplanować wyjście w teren w dowolny dzień między 16 a 20 kwietnia 2018 r.

 

16
kwietnia
2018
Etap zespołowy (reportaż podsumowujący) - rozpoczęcie realizacji

Przedmiotem tego etapu jest przygotowanie przez zespół reportażu z podsumowaniem badań i obserwacji przyrodniczych oraz zbiórki śmieci przeprowadzonych w pobliskim lesie. Etap jest realizowany przez całą klasę/zespół wspólnie.

11
maja
2018
Powołanie Jury Konkursu

Ogłoszenie składu Jury zamieszczone zostanie na portalu Konkursu w AKTUALNOŚCIACH.

14
maja
2018
Etap zespołowy (reportaże podsumowujące) - termin nadsyłania prac

Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora poprzez jeden z ogólnodostępnych serwisów do przesyłania plików (np. WeTransfer). Liczy się termin dostarczenia prac do Organizatora. Prace, które dotrą do siedziby Organizatora po wyznaczonym terminie, tj. po 14 maja 2018 roku po godz. 16:00, nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

28
maja
2018
Ogłoszenie wyników konkursu

Informacje zostaną zamieszczone na portalu Konkursu w AKTUALNOŚCIACH. Zwycięskie szkoły zostaną również powiadomione telefonicznie i/lub przy pomocy poczty elektronicznej.  

05
czerwca
2018
Przybliżony termin uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom indywidualnym oraz zespołom
Organizator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Pomysłodawca konkursu
VIVENGE
Patronat
Urząg Gminy Łuków