Konkurs „Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę. Pragniemy promować proekologiczne postawy w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat, uczęszczających do szkół w gminie Łuków. Do udziału w pierwszej, pilotażowej, edycji  Konkursu zostały zaproszone trzy szkoły – Zespół Szkół w Dąbiu, Zespół Szkół w Zalesiu oraz Zespół Szkół w Gręzówce. Spośród uczniów ww. placówek wyłonionych zostało sześć zespołów skupiających w sumie 100 uczestników w wieku od 9 do 16 lat.

Konkurs składa się z dwóch części:

  • indywidualnej, podczas której uczniowie pracują samodzielnie, przygotowując projekt tabliczki mówiącej o zakazie śmiecenia w lesie oraz konieczności dbania o przyrodę – wybrane prace zostaną wyprodukowane przez VIVENGE Sp. z o.o., aby uczniowie mogli je wykorzystać podczas drugiej części konkursu,
  • zespołowej, gdy cała klasa pracuje wspólnie, realizując (na podstawie przygotowanego przez Organizatora scenariusza).  ok. 2-godzinne zajęcia terenowe połączone ze zbiórką śmieci, po których uczniowie opracowują reportaż z podsumowaniem przeprowadzonych badań i obserwacji przyrodniczych oraz zbiórki śmieci w formie np. prezentacji multimedialnej lub filmiku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem konkursu oraz nagrodami za najlepsze prace indywidualne i zespołowe.

Organizator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Pomysłodawca konkursu
VIVENGE
Patronat
Urząg Gminy Łuków