Zespół Szkół w Dąbiu, Zespół Szkół w Zalesiu oraz Zespół Szkół w Gręzówce przystąpiły do pierwszej edycji Konkursu.

Konkurs „Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę” jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat. Do udziału w pierwszej, pilotażowej, edycji  Konkursu zostały zaproszone trzy szkoły z gminy Łuków – Zespół Szkół w Dąbiu, Zespół Szkół w Zalesiu oraz Zespół Szkół w Gręzówce. Spośród uczniów ww. placówek wyłonionych zostało sześć zespołów skupiających w sumie 100 uczestników w wieku od 9 do 16 lat.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie spotkania się z zainteresowaniem młodych mieszkańców gminy Łuków. Docelowym założeniem konkursu jest bowiem szerzenie postaw proekologicznych wśród dzieci z całej Polski. Chcemy sukcesywnie powiększać zasięg tego wydarzenia, aby w najbliższych latach zaangażować szkoły, dzieci i lokalne społeczności także w innych regionach kraju.

 

Organizator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Pomysłodawca konkursu
VIVENGE
Patronat
Urząg Gminy Łuków