Zaśmiecanie polskich lasów gwałtownie przybiera na sile. Co możemy zrobić, aby zahamować to niechlubne zjawisko?

Wybierając się na wycieczkę do lasu każdy z nas oczekuje, że będzie mógł podziwiać piękną i czystą przyrodę. Niestety coraz częściej spotykamy w nim stosy śmieci, które uprzykrzają nam leśne wędrówki.

Z każdym rokiem wzrasta ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez Polaków. Co prawda przybywa legalnych wysypisk i spalarni śmieci, ale rośnie też liczba nielegalnych składowisk, zwłaszcza w lasach. Czy zatem polskim lasom może grozić utonięcie w śmieciach? Co o naszym pokoleniu pomyślą nasi następcy, którzy za 100 lat odkrywać będą niechlubne dowody braku szacunku dla lasów?

Śmieci, które wytwarzamy w naszym codziennym życiu, z wyjątkiem odpadków organicznych, nie ulegają naturalnemu rozkładowi prowadzonemu przez mikroorganizmy i bardzo długo zalegają w środowisku. Pozostawione śmieci zagrażają wszystkim organizmom żywym. Warto pamiętać też o tym, że rosnące odziaływanie człowieka na środowisko naturalne prowadzi do postępującej utraty różnorodności biologicznej. W związku z tym potrzebne są nie tylko zmiany legislacyjne w gospodarowaniu odpadami, ale także działania edukacyjne, uświadamiające społeczeństwu skutki braku poszanowania środowiska naturalnego.

Projekt „Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności ochrony lasów przed zaśmiecaniem.

Organizator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Pomysłodawca konkursu
VIVENGE
Patronat
Urząg Gminy Łuków