Organizator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Pomysłodawca konkursu
VIVENGE
Patronat
Urząg Gminy Łuków